Teorija

Uzdevumi

1. Koordinātu plakne. Punkta koordinātas

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Koordinātu plakne. Punkta noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Punkts atrodas uz koordinātu ass

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Koordinātu plaknes zīmējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Koordinātu plakne. Kvadrāta laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Punkta koordinātas (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Koordinātu plakne (2010)

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem