Grafiki  
"Lai uzskatāmi attēlotu kādu procesu, var sistemātiski izmērīt to raksturojošos lielumus, un iegūtos mērījumus atlikt koordinātu plaknē kā punktus. Šos punktus savienojot, iegūst līkni, ko sauc par grafiku."
"Šādā veidā var parādīt, piemēram, temperatūras izmaiņas kādā laika periodā, algas lieluma izmaiņas atkarībā no darba stāža, biļešu cenas izmaiņas atkarībā no nobrauktā attāluma, utt.
Grafiks ļauj labāk parādīt un izprast procesa norises gaitu."
  
Sekojošā grafikā attēlotas temperatūras izmaiņas septiņu dienu laikā.
Pirmajā dienā bija +4 grādi, 2.dienā bija +3 grādi, 3.dienā bija 0 grādi,
4.dienā bija -2 grādi, 5.dienā bija +1 grāds, 6.dienā bija +4 grādi, 7.dienā bija +2 grādi.
 
Pēc grafika viegli pateikt, ka visaugstākā temperatūra bija pirmajā un sestajā dienā (+4 grādi), bet viszemākā temperatūra bija 4.dienā (- 2 grādi).
graf.PNG
 
Grafikā attēlotu informāciju ir vieglāk uztvert nekā tekstu.
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 228.- 230. lpp.