Koordinātu plakne
"Skaitļus, kuri raksturo punkta vietu plaknē, sauc par punkta koordinātām."
"Zīmējumu, kurā skaitļi ir attēloti ar koordinātām, sauc par koordinātu plakni jeb koordinātu sistēmu."  
"Koordinātu sistēmu veido divas perpendikulāras koordinātu asis."

Horizontālo asi sauc par abscisu asi un parasti apzīmē ar burtu x;

vertikālo asi sauc par ordinātu asi un parasti apzīmē ar burtu y.

Asu krustpunktu (0;0) sauc par koordinātu sākumpunktu.
  
Asis sadala koordinātu sistēmu četros kvadrantos
Kvadrantus pieņemts numurēt ar romiešu cipariem: I, II, III, un IV kvadrants.
 
Dotajā zīmējumā:
I kvadrantā atrodas punkts E.
II kvadrantā atrodas punkti A,B.
III kvadrantā atrodas punkts F.
IV kvadrantā atrodas punkts D.
koord_pl.png
 
Uz x ass pa labi no nulles atrodas pozitīvie skaitļi, bet pa kreisi no 0 - negatīvie.
y (vertikālās) ass vērtības nolasa līdzīgi kā termometram:
  • uz augšu no nulles atrodas pozitīvie skaitļi,
  • uz leju no 0 - negatīvie.
Piemērs:
Aplūkosim, kā atrast konkrētu punktu koordinātas, sākot no asu krustpunkta (jeb koordinātu sākumpunkta) :
Punkts A atrodas:
4 vienības pa kreisi uz x ass (-4)
3 vienības uz augšu pa y asi ( 3)
Tātad punkta A koordinātas ir A(-4;3).
 
Punkts B(-2;5)    (2 vienības pa kreisi; 5 uz augšu)
Punkts C(0;1,5)  (atrodas uz y ass; 1,5 vienības uz augšu)
Punkts D(1;-5)    (1 vienību pa labi; 5 uz leju) 
Punkts E(5;2)      (5 vienības pa labi; 2 uz augšu)
Punkts F(-3;-4)    (3 vienības pa kreisi; 4 uz leju)
"Pierakstot punkta koordinātas, vienmēr pirmā tiek rakstīta x koordināta!" 
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 228.- 230. lpp.