Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Koordinātu plakne. Punkta koordinātas 2p.
2. Koordinātu plakne. Punkta noteikšana 1p.
3. Punkts atrodas uz koordinātu ass 1p.
4. Koordinātu plakne (2010) 2p.