Teorija

Uzdevumi

1. Nobrauktais ceļš attiecībā pret visu ceļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Viens skaitlis pret otru I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Viens skaitlis pret otru II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Viens skaits pret otru

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Atlikusī daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Daļa no stundas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Daļa kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Skaitļu attiecība kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Daļa kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Skaitļu attiecība kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Cenas pazeminājums procentos

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Procenti no kokiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Attiecība kā daļa un procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Attiecība kā daļa un procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Skaitlis pret skaitli kā daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Skaitlis pret skaitli kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem