Grūtības pakāpe:
1. Skaitļu attiecība kā procenti 4p.
2. Skaitļu attiecība kā procenti 2p.
3. Mēru attiecība kā procenti 2p.
4. Cenas pazeminājums procentos 5p.
5. Attiecība kā daļa un procenti 4p.