1. Naturāli skaitļi. Vieni, desmiti, simti

  1. Skaitļi, cipari, romiešu cipari

  2. Pirmskaitļi un salikti skaitļi

  3. Saskaitīšana un atņemšana

  4. Reizināšana un dalīšana

  5. Kāpināšana

  6. Vienādības, nevienādības, vienādojumi

  7. Teksta uzdevumu pieraksts

 2. Dalāmības pazīmes

 3. Divu skaitļu starpība un attiecība. Mērogs

 4. Teksta uzdevumi (Preces cena - daudzums - vērtība)

 5. Tūkstoši, miljoni, miljardi

  1. Decimālā skaitīšanas sistēma, reizināšana un dalīšana ar 10, 100, 1000

  2. Skaitļu noapaļošana

  3. Vidējais aritmētiskais

  4. Teksta uzdevumi (Darba ražīgums - darba laiks - darba apjoms)

 6. Daudzciparu skaitļu reizinājumi un dalījumi

  1. Reizinājuma lieluma izmaiņa

  2. Dalīšana. Dalījuma lieluma izmaiņa

  3. Burti skaitļu vietā

  4. Teksta uzdevumi (Ceļš - laiks - ātrums)

 7. Parastās daļas jēdziens

 8. Jaukti skaitļi. Saskaitīšana un atņemšana, ja vienādi saucēji

 9. Teksta uzdevumi (Nezināmo summa un starpība)

 10. Daļu paplašināšana un saīsināšana

 11. Laukuma mēri. Taisnstūra laukums

 12. Teksta uzdevumi (Nezināmo summa un attiecība)

 13. Procenti

 14. Skaitļa daļas un procenti (3 veidi)

  1. Skaitļa daļas vai procentu aprēķināšana (1. veids)

  2. Skaitļa aprēķināšana, ja dota tā daļas vai procentu vērtība (2. veids)

  3. Viens skaitlis attiecībā pret otru skaitli (3. veids)

 15. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja dažādi saucēji

 16. Teksta uzdevumi (Nezināmo starpība un attiecība)

 17. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar veselu skaitli

  1. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli

  2. Daļas un jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli

  3. Izteiksmes ar daļām un veseliem skaitļiem

 18. Teksta uzdevumi (Kopīgais darbs)

 19. Decimāldaļas

  1. Decimāldaļu jēdziens un pārveidojumi

  2. Decimāldaļu salīdzināšana un noapaļošana

  3. Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana

  4. Decimāldaļas reizināšana un dalīšana ar veselu skaitli

  5. Decimālie mēri

 20. Diagrammas