Teorija

Uzdevumi

1. Pamatdaļa no neliela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Skaitļa vērtības aprēķināšana. Centi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Daļas aprēķināšana no ceļa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Daļa no garuma mēriem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Daļas no masas vienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Daļa no stundas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Daļas aprēķināšana un salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Skaitļa procentu vērtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Skaitļa procentu vērtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Garuma mēra procentu vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Procenti kā saīsināta daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Skaitļa procentu vērtība. Nocenošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Daļas teksta uzdevumā par taisnstūra perimetru

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Daļa no skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Procenti no skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem