Mācīsimies pakāpeniski aprēķināt daļas vērtību.
 
78no48=?
 
Lai aprēķinātu dotā skaitļa daļas vērtību,
1) viss skaitlis jādala ar daļas saucēju - aprēķina vienas pamatdaļas vērtību (18)
2) iegūtais dalījums jāreizina ar daļas skaitītāju - reizina ar pamatdaļu skaitu (\(7\), jo 78=718)
 
 78no48=?18no48=48:8=678no48=67=42¯¯
 
Atbilde. Daļas vērtība ir \(42\).
 
 
Abus soļus drīkst apvienot vienkopus:
78no48=48:87=42¯¯
 
Ja nepieciešams aprēķināt skaitļa procentu vērtību, tad procentus vispirms pārveido par daļu.
1%=1100
Piemērs:
Cik ir \(25\%\) no \(60\)?
 
25%=25100=1414no60=60:4=15¯¯
 
Tā kā skaitītājā ir \(1\), otrā darbība - reizināšana ar \(1\), nav jāveic. Reizinot ar \(1\), skaitļa vērtība nemainās.
  
Bieži lietotu procentu pāreja uz saīsinātu daļu.
  
50%=50100(:50=1275%=75100(:25=3420%=20100(:20=1525%=25100(:25=1410%=10100(:10=1105%=5100(:5=120
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 5. klasei.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, izm. 157. lpp.