Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Par skaitli un tā daļas vērtību. 3 veidu uzdevumi Metodiski ieteikumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitlis un tā daļas vērtība. 3 veidi Visi trīs uzdevumu veidi par daļām vienkopus
2. Skaitļa vērtības aprēķināšana. Daļa vai procenti 1 veids. Daļa vai procenti no skaitļa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina pamatdaļu. Teksta uzdevums ar vienu darbību. 4. klases atkārtojums
2. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Risina pakāpeniski ar 2 darbībām. Viss skaitlis līdz 100
3. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Risina pakāpeniski saīsinātā pierakstā. Viss skaitlis līdz 100
4. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viss skaitlis - pilni simti
5. Skaitļa vērtības aprēķināšana. Centi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta uzdevums. 2 darbības. Viss skaitlis līdz 100
6. Daļas aprēķināšana no ceļa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dots ceļš (km), jāparēķina daļa un atlikušais ceļš. Zīm.
7. Daļa no garuma mēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. cm un m
8. Daļas no masas vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt daļas no dotās vienības (tūkstošos) (t,kg,g).
9. Daļa no stundas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļa no 1 stundas, pāreja uz min. Risina pakāpeniski ar 2 darbībām
10. Daļas aprēķināšana un salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina skaitļa daļu un salīdzina ar dotu lielumu
11. Skaitļa procentu vērtība I 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Risina pakāpeniski vienā rindiņā. Procenti - nesaīsināma daļa
12. Skaitļa procentu vērtība II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina procentus no skaitļa, vispirms tos izsakot kā nesaīsināmu daļu, rezultāts līdz 150
13. Garuma mēra procentu vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Metri un cm. Risina pakāpeniski vienā rindiņā. Procenti - nesaīsināma daļa
14. Procenti kā saīsināta daļa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Procenti jāpārveido par nesaīsināmu daļu
15. Skaitļa procentu vērtība. Nocenošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prece nocenota par a %, cik ir jaunā cena
16. Daļas teksta uzdevumā par taisnstūra perimetru 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāaprēķina platums un perimetrs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no skaitļa 00:00:00 vidēja 13p.
2. Procenti no skaitļa 00:00:00 vidēja 11p.