Teorija

Uzdevumi

1. Viss kopā - 100%

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Veselais - 100%. Procenti riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Veselais - 100%. Tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Procenti zīmējumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Procenti un simtdaļas līdz 100

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Procenti kā daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Procenti kā nesaīsināma daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Daļa kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Procenti kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Tekstā parastu daļu aizvieto ar procentiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Procentu pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Daļas un procentu salīdzināšana pārejot uz daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Procentu un daļas salīdzināšana pārejot uz procentiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Procenti no mēriem simtos

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Procenti no mēriem tūkstošos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Procenti no eiro (pāreja eiro centiem)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Procenti no eiro (atbilde eiro)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Procenti no eiro tekstā (atbilde eiro)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Procenti bankā (1. gads)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Kredīta procenti (1. gads)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Zināms cenas pazeminājums % un eiro

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Procenti un figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Procenti no zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Daļas pārveidošana par procentiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Procentu pārveidošana par daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Procentu atņemšana no vesela

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Procentu pārveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Veselais - 100%

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Procenti naudas rēķinos

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem