9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Procenti VISC programmas 5. klases 7. temats
3. Vizualizācija mācību stundā. Procenti ASV piedāvātais kalkulators, kurš daļu pārveido par procentiem un otrādi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Procentu definīcija
2. Veselais - simts procenti Izpratne par 100%.
3. Procentu aprēķināšana no skaitļa
4. Daļas kā procenti Biežāk lietoto daļu pārveidojumi par procentiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viss kopā - 100% 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildināt līdz 100%. 3 jautājumi.
2. Veselais - 100%. Procenti riņķī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt % vienas riņķa daļas lielumu. 2% - 50%
3. Veselais - 100%. Tabula 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildināt datus līdz 100%,
4. Procenti zīmējumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Procenti taisnstūrī (5*4).
5. Procenti un simtdaļas līdz 100 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzrakstīt % kā simtdaļas vai otrādi.
6. Procenti kā daļa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Iegūst nesaīsināmu daļu.
7. Procenti kā nesaīsināma daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzrakstīt procentus kā nesaīsināmu daļu.
8. Daļa kā procenti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļa ir jāpaplašina , saucējā 5, 4, 25, 10, 20, 25.
9. Procenti kā jaukts skaitlis 1. izziņas līmenis vidēja 3p.
10. Tekstā parastu daļu aizvieto ar procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dota daļa. Daļa ir jāpaplašina , saucējā 5, 4, 25, 10, 20, 25.
11. Procentu pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrast pareizus procentu pārveidojumus.
12. Daļas un procentu salīdzināšana pārejot uz daļu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļu nevar pārveidot par veseliem procentiem.
13. Procentu un daļas salīdzināšana pārejot uz procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāreja uz veseliem procentiem.
14. Procenti no mēriem simtos 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāpārveido mērskaitli. Dota 1 vienība.
15. Procenti no mēriem tūkstošos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vispirms pārveido mērskaitli, tad rēķina procentus.
16. Procenti no eiro (pāreja eiro centiem) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vispirms pārveido eiro.
17. Procenti no eiro (atbilde eiro) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nav jāpārveido par centiem.
18. Procenti no eiro tekstā (atbilde eiro) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2 darbības.
19. Procenti bankā (1. gads) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2 darbības.
20. Kredīta procenti (1. gads) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2 jautājumi. 2 darbības.
21. Zināms cenas pazeminājums % un eiro 2. izziņas līmenis augsta 2p. Reizināšana, lai iegūtu sākotnējo cenu 100%

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti un figūras Citi vidēja 2p. 2014. gada diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei.
2. Procenti no zīmējuma Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Daļas pārveidošana par procentiem Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Procentu pārveidošana par daļu Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
5. Procentu atņemšana no vesela Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procentu pārveidošana 00:00:00 vidēja 6p. Procenti par decimāldaļu, parastu daļu un otrādi.
2. Veselais - 100% 00:00:00 vidēja 5p. Procenti, daļa no skaitļa, attiecības.
3. Procenti naudas rēķinos 00:00:00 vidēja 9p. Procenti no eiro, teksta uzdevumi par cenas pazeminājumu, noguldījuma un kredīta procentiem. Risinājums veselos skaitļos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti par daļām un otrādi 00:00:00 vidēja 7p. Pamatdaļas pārveidošana par procentiem, procentu pārveidošana par daļu, jauktu skaitli.