Procenti no skaitļa
Lai aprēķinātu procentus, tos pārveido par simtdaļu un risina tāpat, kā aprēķinot daļu:
1) skaitli dala ar saucēju (100);
2) rezultātu reizina ar skaitītāju.
5%no400=5100no400 
 
Daļu no lieluma var aprēķināt ar divām darbībām:
1)400:100=42)45=20
 
Var pierakstīt abas darbības reizē, saīsinot, kad tas iespējams:
 
5%no400=5100no400=540041001=20
 
 
Ja, rēķinot procentus, iegūst neīstu daļu, ir jāiznes veselos:
 
 3%no81=3100no81=381100=243100=243100