Viens vesels -100%
"Vienu simtdaļu sauc par procentu. Procentu saīsināti apzīmē ar zīmi %."
Tātad 100100=100%=1 
 
Veselais vienmēr ir 100% 
1,5zaab.PNG
 
Viss ābols ir 100%, katra no pusītēm veido 50% no ābola
50% + 50% = 100% = 1
Piemērs:
Dots taisnstūris. Kā noteikt, cik procenti ir gaišā krāsā?
 
sss2.PNG
 
1) viss kopā ir 100%;
 
2) taisnstūris ar diagonāli ir sadalīts uz pusēm, augšējā daļa ir puse - tātad 50%;
 
3) 100%  - 50% - 20% = 30%.
 
Gaišākā taisnstūra daļa ir 30% no visa taisnstūra.
Ja nepieciešams to var izteikt ar daļu vai decimāldaļu 30%=30100=310=0,3.
Sekojošā attēlā doti aplami procenti, jo tie kopā neveido vienu veselu riņķi:
 
 40%+42%+10%+5%=97%100%
nepare.bmp
 
Pareizi būtu, ja, piemēram 5% vietā būtu 8%, jo
 
 40%+42%+10%+8%=100%=1
nepare (1).bmp