Decimāldaļas kā parastās daļas un otrādi
Lai parasto daļu pārveidotu par procentiem, tā jāpārveido par daļu ar saucēju 100.   
35(20=60100=60% 
 
Ievēro, kā uzrakstīt procentus, ja dots jaukts skaitlis:
 
6¯¯34(25=6¯¯75100=6¯¯75%, jo 675100=675100
 
  
Biežāk lietotās daļas un tām atbilstošie procenti.
 
12(50=50100=50%15(20=20100=20%14(25=25100=25%120(5=5100=5%125(4=4100=4%150(2=2100=2%