Teorija

Uzdevumi

1. Preces vērtības izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Reizinājuma izmaiņa ar simboliem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Reizinājuma lieluma izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Reizinājumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Reizinātājus palielina un samazina

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Reizinājuma lieluma izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem