Teorija

Reizinājums palielinās tikreiz, cikreiz palielina kādu no reizinātājiem.
102=2033106=60
 
1. uzdevums
 Kā izmainās reizinājums \(a·b\), ja reizinātāju \(a\) palielina \(6\) reizes?
Atbilde: Reizinājums palielinās \(6\) reizes.
 
2. uzdevums
Kā izmainās reizinājums \(m·k\), ja m palielina \(3\) reizes un \(k\) palielina \(5\) reizes?
Atbilde: reizinājums palielinās \(3·5\) reizes, tas ir \(15\) reizes.
Reizinājums pamazinās tikreiz, cikreiz pamazina kādu no reizinātājiem.
76=42:3:372=14
 
3. uzdevums
 Kā izmainās reizinājums \(a·b\), ja reizinātāju \(a\) pamazina \(4\) reizes?
Atbilde: Reizinājums pamazinās \(4\) reizes.
 
4. uzdevums
Miks gribēja nopirkt \(6\) krējuma saldējumus. Tomēr veikalā viņš pārdomāja un nopirka tikai \(2\) saldējumus. Cik reižu lētāks bija Mika pirkums?
 
Pirkuma vērtību aprēķina, viena saldējuma cenu reizinot ar to skaitu. Tā kā viens no reizinātājiem (saldējumu skaits) samazinās \(3\) reizes (\(6:2=3\)), tad arī pirkuma vērtība samazinās \(3\) reizes.
Atbilde: Mika pirkums ir \(3\) reizes lētāks.
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.) Matemātika 5. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, izm. 96. lpp.