Teorija

Uzdevumi

1. Darba ražīgums jeb jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Darba laiks un apjoms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Darba ražīguma izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Darba ražīgums. Par cik?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Darba ražīgums. Attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Kopīgi veiktais darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Kopīgi patērētais laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Kopīgā darba apjoms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Kopīgā darba laiks

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Trīs darba veicēji

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Darba ražīgums, jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem