Darba ražīgums jeb jauda parāda, cik lielu darba apjomu var padarīt vienā laika vienībā.
 
Piemēram, ja trauku mazgātāja vienā stundā var nomazgāt \(100\) kafijas krūzītes, tad viņas darba ražība jeb jauda ir \(100\) krūzītes stundā (kr./h).
 
Svarīgi atšķirt darba ražīgumu, darba laiku un darba apjomu.
 
Piemēram, trauku mazgātāja savā maiņā (\(8\) stundās) nomazgāja \(800\) krūzītes.
Darba apjoms - \(800\) krūzītes,
darba laiks - \(8\) stundas,
darba ražīgums - \(800:8=100\) (kr./h)
Lai aprēķinātu darbā ražīgumu jeb jaudu, darba apjomu dala ar darba laiku.
Piemērs:
Māris 2 stundās var nokrāsot 8 metrus sētas. Kāda ir Māra jauda? Cik metrus sētas viņš nokrāsos 6 stundās?
 
1) Cik metrus Māris nokrāsos vienā stundā?
8 :2=4 (m/h)
 
2) Cik metrus sētas viņš nokrāsos 6 stundās
 4·6=24 (m)
 
Atbilde: Māra jauda ir 4 m/h un 6 stundās viņš nokrāsos 24 metrus sētas.