Teorija

Uzdevumi

1. Garuma mēri, pāreja uz mazākām mērvienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Garuma mēri no km uz metriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Garuma mēri no cm uz metriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Garuma mēri no m uz km

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Laukuma mēri, pāreja no ha uz a

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Laukuma mēri. Pāreja no a uz ha

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Laukuma mēri no cm^2 uz kvadrātmetriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Laukuma mēri no dm^2 uz kvadrātmetriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Laukuma mēri no cm^2 uz kvadrātmilimetriem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Laukuma mēri no cm^2 uz kvadrātdecimetriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Tilpuma mēri. Litri, hektolitri, mililitri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Tilpuma mēri. Litri

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Masas mēri. Pāreja uz mazākām mērvienībām

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Masas mēri. Pāreja uz lielākām mērvienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Masas mēri ar decimāldaļām. No t uz kg

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Masas mēri ar decimāldaļām. No kg uz t

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Masas mēri ar decimāldaļām. No g uz kg

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Naudas mēri no eiro uz centiem I

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Naudas mēri no eiro uz centiem II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Naudas mēri no centiem uz eiro

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pirkuma vērtība (2019.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Preces daudzums un cena (2019.g.)

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. Datu izmantošana aprēķinos (2019.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Masas mēri un skaits (2013.g.)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Tonnas (2013.g.)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Garuma mēri (2009.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Decimālie mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem