"Ja kvadrāta malas garums ir \(1\ \mathrm{m}\), tad tāda kvadrāta laukums ir \(1\) kvadrātmetrs (\(1\ \mathrm{m}^2\))."
Svarīgi!
\(100\ \mathrm{m}^2 = 1\ \mathrm{a}\) (ārs)
\(1\ \mathrm{ha}\) (hektārs) \(= 100\ \mathrm{a} = 10\ 000\ \mathrm{m}^2\) 
1ha=100100m2 (tas ir kvadrāts ar malas garumu \(100\ \mathrm{m}\))
 
Piemērs:
Pārveidojums
Risinājums
Pamatojums
\(2\ \mathrm{ha} = 200\ \mathrm{a}\)
2100a
jo \(1\ \mathrm{ha} = 100\ \mathrm{a}\)
\(3\ \mathrm{m}^2 = 30\ 000\ \mathrm{cm}^2\)
310000cm2
jo \(1\ \mathrm{m} = 100\ \mathrm{cm}\),
1m2=100100cm2
\(4\ \)m2\( = 400\ \)dm2 
4100dm2
jo \(1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm}\),
1m2=1010dm2
\(5\ \)dm2\( = 500\ \)cm2
5100cm2 
jo \(1\ \mathrm{dm} = 10\ \mathrm{cm}\),
1dm2=1010cm2  
\(6\ \)dm2\( = 60\ 000\ \)mm2 
610000mm2
jo \(1\ \mathrm{dm} = 100\ \mathrm{mm}\),
1dm2=100100mm2  
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 68. lpp.