Lai salīdzinātu lielus un mazus, šaurus un platus ķermeņus, lieto laukuma vienības.
Lai pārveidotu laukuma vienības, ir labi jāzina garuma vienību sakarības:
1cm=10mm1dm=10cm=100mm1m=10dm=100cm=1000mm1km=1000m=10000dm=100000cm=1000000mm
 
Skolēni bieži kļūdās, domājot: \(1\ \mathrm{cm} = 10\ \mathrm{mm}\), tad \(1\) kvadrātcentimetrs ir \(10\) kvadrātmilimetri, bet tā nav.
 
1cm2=10mm10mm=100mm2
 
1.svg
 
Izpēti, kā jārīkojas, lai pārietu no vienām laukuma vienībām uz citām!
 
1km2=1000m1000m=1000000m21dm2=0,1m0,1m=0,01m21cm2=0,01m0,01m=0,0001m21mm2=0,001m0,001m=0,000001m2
 
1m2=1000mm1000mm=1000000mm21m2=100cm100cm=10000cm21m2=10dm10dm=100dm21m2=0,001km0,001km=0,000001km2