Svarīgi!
\(1\ \mathrm{hl}\) (hektolitrs) \(= 100\ \mathrm{l}\)
\(1\ \mathrm{dal}\) (dekalitrs) \(= 10\ \mathrm{l}\)
\(1\ \mathrm{l} = 1000\ \mathrm{ml}\) (mililitri)
 
Piemērs:
Pārveidojums
Risinājums
Pamatojums
\(2\ \mathrm{hl} = 200\ \mathrm{l}\)
2100l
jo \(1\ \mathrm{hl} = 100\ \mathrm{l}\)
\(3\ \mathrm{dal} = 30\ \mathrm{l}\)
310l
jo \(1\ \mathrm{dal} = 10\ \mathrm{l}\)
\(4\ \mathrm{l} = 4000\ \mathrm{ml}\)
41000ml
jo \(1\ \mathrm{l} = 1000\ \mathrm{ml}\)
\(500\ \mathrm{l} = 5\ \mathrm{hl}\)
\(\left(500 : 100\right)\ \mathrm{hl}\)
jo \(100\ \mathrm{l} = 1\ \mathrm{hl}\)
\(60\ \mathrm{l} = 6\ \mathrm{dal}\) 
\(\left(60 : 10\right)\ \mathrm{dal}\)
jo \(10\ \mathrm{l} = 1\ \mathrm{dal}\)
 
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 67. lpp.