Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. 04_05 Decimālie mēri 1p.
2. Laukuma mēri (ha un a) 1p.
3. Masas mēri 1p.
4. Tilpuma mēri 1p.