Svarīgi!
\(1\ \mathrm{t}\) (tonna) \(= 10\ \mathrm{c}\) (centneri) \(=1000\ \mathrm{kg}\)
\(1\ \mathrm{c} = 100\ \mathrm{kg}\)
\(1\ \mathrm{kg} = 1000\ \mathrm{g}\)
\(1\ \mathrm{g} = 1000\ \mathrm{mg}\) (miligrami) 
 
Piemērs:
Pārveidojums
Risinājums
Pamatojums
\(2\ \mathrm{kg} = 2000\ \mathrm{g}\)
21000g
jo \(1\ \mathrm{kg} = 1000\ \mathrm{g}\)
\(3\ \mathrm{g} = 3000\ \mathrm{mg}\)
31000mg
jo \(1\ \mathrm{g} = 1000\ \mathrm{mg}\)
\(4\ \mathrm{t} = 40\ \mathrm{c}\)
410c
jo \(1\ \mathrm{t} = 10\ \mathrm{c}\)
\(5000\ \mathrm{kg} = 5\ \mathrm{t}\)
\(\left(5000 : 1000\right)\ \mathrm{t}\)
jo \(1000\ \mathrm{kg} = 1\ \mathrm{t}\)
\(600\ \mathrm{kg} = 6\ \mathrm{c}\)
\(\left(600 : 100\right)\ \mathrm{c}\)
jo \(100\ \mathrm{kg} = 1\ \mathrm{c}\)