\(1\ \mathrm{eiro} = 100\ \mathrm{centi}\) 
\(1\) cents ir \(0,01\) eiro
 
Naudas mēriem parasti raksta divas decimālās vienības aiz komata, piemēram raksta \(2,50\) eiro, nevis \(2,5\) eiro. Redzam, ka decimāldaļas beigās atstāj nesaīsinātu nulli.
 
Tā dara, lai vieglāk varētu saprast centu daudzumu - eiro centi ir tieši divas vienības aiz komata. Piemēram, \(0,3\) eiro ir \(30\) centi, nevis \(3\) centi.
Piemērs:
\(20\ \mathrm{centi} = 0,20\ \mathrm{eiro}\)
\(2\ \mathrm{centi} = 0,02\ \mathrm{eiro}\)
\(2\ \mathrm{eiro} = 200\ \mathrm{centi}\)
Tā kā tekstos, par Latvijas tautsaimniecību līdz 2014. gadam ir sastopama naudas vienība lati un santīmi, tad atceries, ka tieši tādas pašas sakarības ir spēkā arī šīm naudas vienībām.
 
Ls \(0,4\) ir \(40\) santīmi, un pareizāk būtu rakstīt Ls \(0,40\).