Teorija

Uzdevumi

1. Starpības vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Summas vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Reizinājuma vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Burtu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Burtu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Burtu reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Dalījuma vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Vienkāršošana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vienkāršošana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vienkāršošana III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vienkāršošana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Izteiksme no teksta I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Izteiksme no teksta II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Burts tekstā par cenu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Burts tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vienādība ar diviem burtiem

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Īpašie reizinājumi

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Par lielāks, mazāks vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

1
3. Burts tekstā par bumbiņu summu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Izteiksmes vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Burti vienādībās

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem