Teorija

Uzdevumi

1. Ātrums. Ātruma mēru pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Ātruma mēru pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Ceļš, laiks, ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Laika un ātruma mēri

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Laika aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Kustība pretējos virzienos. Ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Ātruma, ceļa un laika aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Kustība vienā virzienā. Attāluma un laika rēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Sastapšanās laika aprēķināšana. Suņuki

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Sastapšanās. Katra ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Laiku starpība pārgājienā

Grūtības pakāpe: augsta

6
13. 5 jautājumi par sastapšanos

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Ceļa aprēķināšana. Pulkstenis

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Ātruma starpības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Mērvienības. Minūšu pārvēršana stundās

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Laika rēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Laika rēķini kustību uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

9

Testi

1. Ātrums, ceļš, laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Kustība vienā virzienā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kustība pretējos virzienos. Sastapšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem