Teorija

Mācīsimies kustību uzdevumus par sastapšanos, izpildot piemēru.
 
Iedomājies situāciju!
 
No Jelgavas uz Tukumu viens otram pretim vienā laikā izbrauc divi velosipēdisti Andris - ar ātrumu 4 km/h un Niks - ar ātrumu 6 km/h. Zināms, ka attālums starp abām pilsētām ir 50 kilometri?
Pēc cik stundām velosipēdisti sastapsies?
 
Risinājums:
Vispirms saskaitām abu velosipēdistu ātrumus. Tā var noskaidrot, ar cik km/h  lielu ātrumu abi velosipēdisti tuvojas viens otram. Tā kā ātrums ir veikto kilometru skaits vienā stundā, ātrumu summa izsaka, par cik kilometriem samazināsies attālums starp abiem velosipēdistiem vienā stundā?
 
4+6 = 10 (km/h)
Tātad katru stundu attālums starp braucējiem samazināsies par 10 kilometriem.
 
Pēc cik stundām velosipēdisti sastapsies?
50 : 10 = 5 (h)
 
Var aprēķināt, cik kilometrus līdz satikšanās vietai būs veicis katrs velosipēdists.
1) Cik kilometru līdz sastapšanās vietai būs nobraucis Andris?
4 ·5 = 20 (km)
 
2) Cik kilometru līdz sastapšanās vietai būs nobraucis Niks?
6 ·5 = 30 (km)
 
Rezultātus noteikti jāpārbauda - vai kopā iznāk dotais attālums starp pilsētām:
 20+30=50 (km)
 
Var noskaidrot, cik tālu no Jelgavas abi braucēji tiksies.
Ja Andris izbrauca no Jelgavas, tad var secināt, ka viņi tiksies \(20\) km no Jelgavas.