Mācīsimies kustību uzdevumus par sastapšanos, izpildot piemēru.
 
Iedomājies situāciju!
 
No Jelgavas uz Tukumu viens otram pretim vienā laikā izbrauc divi velosipēdisti Linards - ar ātrumu 4 km/h un Justs - ar ātrumu 6 km/h. Zināms, ka attālums starp abām pilsētām ir 50 kilometri?
Pēc cik stundām velosipēdisti sastapsies?
 
Risinājums:
Vispirms saskaitām abu velosipēdistu ātrumus. Tā var noskaidrot, ar cik km/h  lielu ātrumu abi velosipēdisti tuvojas viens otram. Tā kā ātrums ir veikto kilometru skaits vienā stundā, ātrumu summa izsaka, par cik kilometriem samazināsies attālums starp abiem velosipēdistiem vienā stundā?
 
4+6 = 10 (km/h)
Tātad katru stundu attālums starp braucējiem samazināsies par 10 kilometriem.
 
Pēc cik stundām velosipēdisti sastapsies?
50 : 10 = 5 (h)
 
Var aprēķināt, cik kilometrus līdz satikšanās vietai būs veicis katrs velosipēdists.
1) Cik kilometru līdz sastapšanās vietai būs nobraucis Linards?
4 ·5 = 20 (km)
 
2) Cik kilometru līdz sastapšanās vietai būs nobraucis Justs?
6 ·5 = 30 (km)
 
Rezultātus noteikti jāpārbauda - vai kopā iznāk dotais attālums starp pilsētām:
20+30=50 (km)
 
Var noskaidrot, cik tālu no Jelgavas abi braucēji tiksies.
Ja Linards izbrauca no Jelgavas, tad var secināt, ka viņi tiksies \(20\) km no Jelgavas.
 
Ja teksta uzdevumā ir dots, ka objekti kustas pretējos virzienos prom viens no otra. Tad risina līdzīgi.
Tad saskaitot abu objektu ātrumus, iegūst ātrumu, ar kādu viņi viens no otra attālinās.