Kustības ātrums parāda veikto ceļu vienā laika vienībā.
Ātrumu aprēķina, veikto ceļu dalot ar ceļā pavadīto laiku.
Piemēram, ja cilvēks vienā stundā veic \(5\) km ceļu, tad viņa ātrums ir \(5\) km/h.
Ja cilvēks \(3\) stundās veic \(12\) km, tad viņa ātrums ir \(12:3=4\) km/h
 
Gliemezis ir lēns, tāpēc izdevīgi izvēlēties citu ātruma mērvienību, piemēram, ja gliemezis \(1\) minūtē veic \(20\) cm, tad gliemeža ātrums ir \(20\) cm/min.
 
Bieži izmanto ātruma mērvienību - metri sekundē (m/s)
Piemēram, neliela vēja ātrums ir \(5\) m/s, bet vētras ātrums ir \(30\) m/s.
 
Lai salīdzinātu ātrumus, jāprot pāriet uz vienādām ātruma mērvienībām.
 
1. Kā izteikt ātrumu \(120\) km/h vienībās km/min?
 
Tā kā \(1\) h ir \(60\) min, tad \(1\) minūtē veic \(60\) reižu īsāku ceļu nekā \(1\) stundā, tāpēc \(120\) km/h = \(2\) km/min.
 
2. Kā izteikt \(8\) m/s vienībās m/min?
 
Uzmanīgi izlasi mērvienības:
   m/s - metri \(1\) sekundē, 
   m/min - metri \(1\) minūtē.
 
Zinām, ka \(1\) min = \(60\) s.
Veic loģisku secinājumu:
Ja \(8\) m veic \(1\) sekundē, tad \(1\) minūtē veiks \(60\) reizes lielāku attālumu, tas ir \(8·60=480\) (m/min)