Lai nokļūtu no vienas vietas līdz otrai, jāveic noteikts attālums (ceļš).
 
Jo lielāks ir attālums, jo ilgāks laiks vajadzīgs, lai to veiktu.
 
Ātrums rāda, cik lielu attālumu dzīva būtne vai transporta līdzeklis veic vienā laika vienībā - stundā, minūtē, sekundē.
 
Jo lielāks kustības ātrums, jo mazāk laika vajadzīgs, lai veiktu vienu un to pašu attālumu.
Lai aprēķinātu ātrumu, veiktais attālums jādala ar ceļā pavadīto laiku.
Lai aprēķinātu laiku, attālums jādala ar ātrumu.
Lai aprēķinātu attālumu, ātrums jāreizina ar laiku.
Kustību uzdevumos noteikti vajag veidot zīmējumu un dotos lielumus pierakstīt pie zīmējuma. Atceries, ka trešo lielumu var izrēķināt, ja divi doti.
Piemērs:
No autoostas vienā virzienā vienlaicīgi izbrauca autobuss ar ātrumu \(40\ km/h\) un taksometrs ar ātrumu \(60\ km/h\) . Cik liels attālums būs starp abiem transporta līdzekļiem, kad taksometrs būs nobraucis \(120\ km\)?
 
masina.PNG
 
Zīmējumā redzam, ka par taksometru ir zināmi divi lielumi - veiktais attālums un ātrums, tātad var aprēķināt trešo lielumu - laiku.
1) Cik stundas taksometrs brauca \(120\)\(km\)?
\(120:60=2 (h)\)
 
Tagad arī par autobusu ir zināmi divi lielumi - ātrums un laiks, var izrēķināt trešo lielumu - nobraukto ceļu.
2) Cik km autobuss veica \(2\) stundās?
\(40·2=80 (km)\)
 
3) Cik km attālums pēc \(2\) stundām bija starp abiem transporta līdzekļiem?
\(120-80=40 (km)\)
Atsauce:
Matemātika 4. klasei. I pusgads/Ilga Valtasa, Inese Lude - Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2005. - 160 lpp. - izmantotā literatūra: 70-71. lpp.
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.) Matemātika 4. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, izm. 167. lpp.