Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Laika, ātruma, ceļa salīdzināšana 4p.
2. Ceļa un laika aprēķināšana 3p.
3. Ātruma mēru pārveidojumi 3p.
4. Ātruma starpības aprēķināšana 2p.