Teorija

Uzdevumi

1. Daļu, ar vienādiem saucējiem, summa

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Daļu summa, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Daļu starpība, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Daļu starpība, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nezināms saskaitāmais. Saucēji vienādi.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Īstas un neīstas daļas

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Daļas pārveidošana par veselu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Nezināms saucējs vai skaitītājs. Jāiegūst veselais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Veselais kā neīsta daļa

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Dalījums kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis. Nosaukumi.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Neīstas daļas salīdzināšana ar veselajiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Veselā izslēgšana no jaukta skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Jauktu skaitļu summa, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Jauktu skaitļu starpība

Grūtības pakāpe: zema

3
18. No 1 atņem īstu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. No veselā atņem īstu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. No veselā atņem jauktu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. No jaukta skaitļa atņem daļu. Mazināmā 1 vesels

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana II

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Cik jāpieliek pie daļas, lai iegūtu veselu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. km un m kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Īstas un neīstas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Veselā izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Jaukts skaitlis ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Daļas atņemšana no veselā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Daļu summa un starpība

Grūtības pakāpe: zema

9
2. Neīsta daļa - jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Jauktu skaitļu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem