Lai saskaitītu daļas, to saucējiem (atrodas zem daļsvītras) ir jābūt vienādiem.
Saskaitot vai atņemot daļas ar vienādiem saucējiem, saskaita vai atņem tikai skaitītājus, bet saucējs saglabājas.
1216 + 1116 = (12+11)16 = 2316
 
Ievēro:  saskaita tikai skaitītājus.
 
Skat. zīmējumu:  katra šokolāde ir sadalīta 16 vienādos gabaliņos.
 
Saucējs ir skaitlis, kas parāda, cik daļās veselais ir sadalīts
Skaitītājs rāda, cik gabaliņi ir palikuši neapēsti.
 
44.png
 
Palikušas 1216  no šokolādes
5lodz4v.png
 
Palikušas 1116 no šokolādes
 
Ja saskaita kopā, redzam, ka ir palikuši 23 šokolādes gabaliņi.
Tātad kopā ir palikušas 2316 daļas. 
Redzam, ka saucējs ir tas pats 16, jo šokolādes gabaliņu lielums neizmainījās.
 
Piemērs:
Arī atņemot, mainās tikai daļu skaits, ne lielums.
712412=312