Īstas un neīstas daļas
"Daļas, kas mazākas nekā 1 vesels, sauc par īstām daļām."
Īstām daļām skaitītājs ir mazāks nekā saucējs.
Piemēram, 
 12;78;99100 
 
Dalot veselo daļās, iegūst īstas daļas.
38.png
Iekrāsotas ir 38 kvadrāta, šī daļa ir īsta daļa, jo 8 > 3.
"Daļas, kas lielākas nekā 1 vai vienādas ar 1, sauc par neīstām daļām."
Piemēram, 88;73;1015;151
 
Neīstas daļas iegūst
  1. pildot darbības ar daļām, piemēram, 35+45=755<7 
  2. dalīšanas rezultātā, piemēram, 15:8=1588<15
  
Parasti no neīstas daļas izslēdz veselos, daļas skaitītāju dalot ar saucēju. Iegūtais dalījums ir veselie, atlikums īstās daļas skaitītājs, bet saucējs saglabājas iepriekšējais.
 
97=9:7=1,atl.297=127