Daļa - skaitļu dalījums
"Daļu var pieņemt par divu naturālu skaitļu dalījumu, kur skaitītājs ir dalāmais, saucējs - dalītājs, bet daļsvītra - dalīšanas zīme." 
 
dalll.png
 
23=2:347=4:766=6:6
   
Savukārt skaitļu dalījumu var uzrakstīt kā daļu:
 
2:7=271:100=110018:5=185
 
 
Iespēju, dalījumu uzrakstīt kā daļu, ērti izmantot tad, kad skaitļi nedalās, piemēram,
 
5+2:8=7:8=78
 
Ja, dalījumu uzrakstot kā daļu, rodas neīsta daļa, tad jāizslēdz veselais:
 
18:5=185=335
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 119.lpp.