Jaukti skaitļi
"Vesela skaitļa un daļas summu parasti raksta bez plusa zīmes."
 
 2+13=213100110=100+110
 
Šādus, bez plusa zīmes pierakstītus skaitļus sauc par jauktiem skaitļiem. Jaukts skaitlis sastāv no veselā un daļas.
daarve.png
 
Jauktu skaitli var izteikt neīstā daļā.   
"Lai jauktu skaitli izteiktu neīstā daļā, veselais skaitlis jāreizina ar daļas saucēju un pie iegūtā reizinājuma jāpieskaita  skaitītājs. Tā iegūst neīstās daļas skaitītāju, bet saucējs paliek iepriekšējais." 
Piemērs:
213=23+13=6+13=73
 
Veselais skaitlis (2)  jāreizina ar daļas saucēju(3) un pie iegūtā reizinājuma (6) jāpieskaita skaitītājs(1).
Tā iegūst neīstās daļas skaitītāju (7), bet saucējs paliek iepriekšējais (3).
Neīstu daļu var izteikt kā jauktu skaitli, tad saka, ka izslēdz veselos.
"Lai no neīstas daļas izslēgtu veselo skaitli, neīstās daļas skaitītājs jādala ar saucēju. Iegūtais dalījums ir veselais skaitlis, bet atlikums- īstās daļas skaitītājs. Saucējs paliek iepriekšējais." 
Piemērs:
73=7:3=2,atl.173=213
 
Neīstās daļas skaitītājs (7) jādala ar saucēju (3). Iegūtais dalījums ir veselais skaitlis (2), bet atlikums (1) - īstās daļas skaitītājs. Saucējs paliek iepriekšējais (3).
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 122.-123.lpp.