Jaukta skaitļa un daļas starpība
"Ja, aprēķinot starpību, no mazināmā daļas nevar atņemt mazinātāja daļu, tad mazināmā viena vesela vienība "jāsasmalcina" daļās." Piemēram, 72111011 no \(2\) nevar atņemt \(10.\)
 
Vienu veselu var pārveidot par neīstu daļu, kurai vienāds skaitītājs ar saucēju!
Ievēro, skaitli 1 var pārveidot par daļu ar jebkuru saucēju:
 
 1=22=55=1010=100100=1111=...
 
Piemērs:
 72111011
 
Vienu veselo no \(7\) sasmalcina: 7211=6+1+211=6+1111+211=61311
 
Tagad var atņemt: 72111011=613111011=6311
 
Var risināt arī nedaudz citādāk.
 
Piemērs:
Pārveido šādi: 7211=6+1211=6+111+211=61311
 
Rezultāts ir tas pats: 72111011=613111011=6311