21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas un jaukti skaitļi VISC programmas 5. un 8. temats.
3. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu summa, ja saucēji vienādi Skaidrojums, ka saucējus nesaskaita.
2. Īstas un neīstas daļas Definīcijas, piemēri.
3. Daļa kā dalījums Daļa - dalījums.
4. Jaukti skaitļi. Veselo izslēgšana Piemēri, kā no jaukta skaitļa iegūst neīstu daļu un otrādi.
5. Daļas atņemšana no vesela skaitļa Piemēri bildēs.
6. Jauktu skaitļu atņemšana ar veselā pārveidošanu par daļu Daļas ar vienādiem saucējiem, viens vesels kā neīsta daļa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu, ar vienādiem saucējiem, summa 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidrojums, kāpēc saucējus nesaskaita.
2. Daļu summa, ja saucēji vienādi 1. izziņas līmenis zema 2p. Darbība dota tekstā. Rezultātā īsta daļa.
3. Daļu starpība, ja saucēji vienādi 1. izziņas līmenis zema 2p. Rezultātā īsta daļa.
4. Daļu starpība, ja saucēji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbība dota tekstā. Rezultātā īsta daļa.
5. Nezināms saskaitāmais. Saucēji vienādi. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka, kāda daļa jāpieskaita, ja summa ir zināma.
6. Īstas un neīstas daļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu varianti.
7. Daļas pārveidošana par veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļsvītra - dalīšanas darbība.
8. Nezināms saucējs vai skaitītājs. Jāiegūst veselais 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāieraksta saucējs vai skaitītājs, lai iznāk vesels skaitlis.
9. Veselais kā neīsta daļa 1. izziņas līmenis zema 3p. Veselais jāuzraksta kā neīsta daļa, dots saucējs.
10. Dalījums kā jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dota dalīšanas darbība.
11. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis. Nosaukumi. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jaukta skaitļa sastāvdaļu nosaukumi - veselais, saucējs, skaitītājs.
12. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veselā iznešana.
13. Neīstas daļas salīdzināšana ar veselajiem 2. izziņas līmenis augsta 2p. Robežu noteikšana. Veselā iznešana no neīstas daļas.
14. Veselā izslēgšana no jaukta skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jauktais skaitlis dots ar neīstu daļu.
15. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme veselo ienest daļā.
16. Jauktu skaitļu summa, ja saucēji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienkāršs, nerodas jauns veselais, nav jāsaīsina.
17. Jauktu skaitļu starpība 1. izziņas līmenis zema 3p. Vienkāršs. Veselos atņem atsevišķi.
18. No 1 atņem īstu daļu 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 1 veselo pārveido par neīstu daļu.
19. No veselā atņem īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No 1 atšķirīgs veselais.
20. No veselā atņem jauktu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Iespējami divi risinājumi, parādīti atbilžu soļos.
21. No jaukta skaitļa atņem daļu. Mazināmā 1 vesels 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viens veselais, 1. daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju.
22. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strukturēts uzdevums. 1. daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju.
23. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana II 2. izziņas līmenis augsta 3p. 1. daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju.
24. Cik jāpieliek pie daļas, lai iegūtu veselu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļas papildināšana līdz vienam veselam.
25. km un m kā jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 1p. Izteikt kilometrus un metrus kā jauktu skaitli.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īstas un neīstas daļas Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Veselā izteikšana Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Jaukts skaitlis ar vārdiem Citi vidēja 1p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Daļas atņemšana no veselā Citi vidēja 2p. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
5. Vienādojums Citi vidēja 2p. 2013. gada 6. klases ieskaite matemātikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu summa un starpība 00:00:00 zema 9p. Vienkārši piemēri.
2. Neīsta daļa - jaukts skaitlis 00:00:00 vidēja 9p. Pārveidojumi.
3. Jauktu skaitļu atņemšana 00:00:00 vidēja 12p. Sarežģīti piemēri.