Teorija

Uzdevumi

1. Romiešu cipari

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Romiešu cipari (1 - 10)

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Romiešu cipari (pilni desmiti)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Arābu cipari > romiešu cipari (11 - 29)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Arābu cipari > romiešu cipari (40 - 49; 90 - 100)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Arābu cipari > romiešu cipari (simti)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Arābu cipari > romiešu cipari (gadaskaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Romiešu cipari > arābu cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Romiešu cipari > arābu cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Romiešu cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Trīsciparu skaitļi

Grūtības pakāpe: zema

8

Materiāli skolotājiem