Skaitļu virkni \(1\), \(2\), \(3\), \(4\), ... sauc par naturālo skaitļu virkni. Tajā pirmais ir skaitlis \(1\) - mazākais naturālais skaitlis, bet katrs nākamais skaitlis ir par \(1\) lielāks nekā iepriekšējais.
Piemērs:
No dotajiem skaitļiem atrodi visus naturālos skaitļus!
\(0\); 303; \(1,23\); \(24\); 1003; 167; \(V\); \(XI\); \(48,000\)
 
Atbilde: no dotajiem skaitļiem naturāli skaitļi ir:
\(\frac{30}{3}=10\); \(1,23\); \(24\); \(V =5\); \(XI =11\); \(48,000=48\).
Pārējos skaitļus nevar pārveidot par naturāliem skaitļiem.
Esam pieraduši naturālos skaitļus pierakstīt šādi: \(1\); \(13\); \(205\) utt., bet der ievērot, ka tos var pierakstīt arī citādi, piemēram, 102; \(IX\); \(26,00\).
 
Nulle nepieder pie naturāliem skaitļiem.
Naturālie skaitļi kopā ar nulli pieder pie veseliem skaitļiem.
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 6.-7. lpp.