Cipari un skaitļi matemātikā ir līdzīgi burtiem un vārdiem valodā. Tāpat kā vārdi sastāv no burtiem, tā skaitļi sastāv no cipariem.
 
"Ciparus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sauc par arābu cipariem."
 
"Dažkārt skaitļu pierakstam izmanto romiešu ciparus. Pavisam ir septiņi romiešu cipari."  
 
Romiešu cipari I V X L C D M
Atbilstošie skaitļi 1 5 10 50 100 500 1000
"Ja pierakstā cipars ar lielāku vērtību ir rakstīts pirms cipara ar mazāku vērtību, ar romiešu cipariem pierakstītā skaitlī ciparu vērtības tiek summētas."
VII = 5+1+1 = 7
 
XIII = 10+1+1+1 = 13
 
XXV = 10+10+5 = 25 
"Ja pierakstā cipars ar mazāku vērtību ir rakstīts pirms cipara ar lielāku vērtību, tad to saprot kā atbilstošo vērtību starpību."
IV = 5-1= 4 XL = 50-10 = 40 CD = 500-100 = 400
IX = 10-1= 9 XC = 100-10= 90 CM = 1000-100 = 900
   
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis(sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 8.-9.lpp.