Cipari un skaitļi
"Pirmos desmit veselos skaitļus pieraksta ar desmit īpašām rakstu zīmēm - cipariem. Ja ievēro to vietu skaitļu pierakstā, tad tikai ar šiem desmit cipariem var uzrakstīt jebkuru skaitli." 
 
"Ciparus \(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\) sauc par arābu vai indiešu cipariem."
 
Ar cipariem \(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\) var uzrakstīt jebkuru skaitli. Piemēram, viens un tas pats cipars \(3\) skaitlī \(3023\) apzīmē gan \(3\) tūkstošus, gan \(3\) vienus.
 
Cipari un skaitļi matemātikā ir līdzīgi burtiem un vārdiem valodā. Tāpat kā vārdi sastāv no burtiem, tā skaitļi sastāv no cipariem.
Skaitlis / vārds         
Sastāvdaļas
\(9871\)cipari: \(9; 8; 7; 1\)
spēle burti: s; p; ē; l; e
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis(sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 8.-9.lpp.