Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Trīsciparu skaitļa pieraksts 1p.
2. Salīdzina trīsciparu skaitļus 1p.
3. Trīscipara skaitļa "kaimiņu" noteikšana 2p.
4. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis 4p.