Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Programmas paraugs (pēc J. Menča) matemātikas mācību programma 5. klasei
3. Temata "Vieni, desmiti, simti" plānojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Arābu cipari
2. Romiešu cipari
3. Naturālie skaitļi Veselie skaitļi, naturālie skaitļi un nulle.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu cipari 1. izziņas līmenis zema 2p. Ciparu zināšana I,X,V,L,C,D,M
2. Romiešu cipari (1 - 10) 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto I,X,V
3. Romiešu cipari (pilni desmiti) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto I,X,V,L,C
4. Arābu cipari > romiešu cipari (11 - 29) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto I,X,V
5. Arābu cipari > romiešu cipari (40 - 49; 90 - 100) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto I,X,V,L,C
6. Arābu cipari > romiešu cipari (simti) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto I,X,V,L,C,D,M
7. Arābu cipari > romiešu cipari (gadaskaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1990 - 2015. Izmanto I,X,V,L,C,D,M
8. Romiešu cipari > arābu cipari 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveidot kā arābu ciparus.
9. Romiešu cipari > arābu cipari 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveidot kā arābu ciparus (lielāki skaitļi).
10. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
11. Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999 1. izziņas līmenis vidēja 2p.
12. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis 1. izziņas līmenis vidēja 4p.
13. Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem 3. izziņas līmenis augsta 4p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu cipari 00:00:00 vidēja 6p. Pāreja no romiešu cipariem uz arābu un otrādi.
2. Trīsciparu skaitļi 05:00:00 zema 8p. Vai pazīsti trīsciparu skaitļus?