10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Daļas paplašināšana ar noteiktu saucēju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Nezināms paplašinātās daļas skaitītājs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Daļas saīsināšana, ja dots saucējs

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Daļas saīsināšana ar atbildēm

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Nezināms saīsinātās daļas saucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Daļas saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Daļas saīsināšana, parādot dalītāju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Nezināms paplašinātās daļas saucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu skaitītājā saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu saucējā saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Mazākais kopsaucējs, ja saucēji savstarpēji pirmskaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Daļu kopsaucējs, ja viens saucējs n reizes lielāks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Kopsaucējs, ja katrs saucējs satur vienādu reizinātāju.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Kopsaucējs, ja katrs saucējs satur vienādu reizinātāju. Lieli skaitļi.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Trīs daļu kopsaucējs. Saucēji savstarpēji pirmskaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Trīs daļu mazākais kopsaucējs. Ar atbildēm

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Trīs daļu kopsaucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Saīsināšana un veselā iznešana. Nelieli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Saīsināšana un veselā iznešana. Lieli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Daļu salīdzināšana, atrodot kopsaucēju

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Daļu kopsaucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Daļa no diennakts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Viena skaitļa attiecība pret otru skaitli. Laika mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Daļas noteikšana teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Daļu paplašināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Daļas saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Daļu kopsaucēja noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. Daļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem