Daļu saucēju vienādošana
Lai vienādotu saucējus:
1) aplūko daļu saucējus un meklē to kopīgo dalāmo (ieteicams, mazāko), kas būs jaunais daļu saucējs.
2) paplašina daļas, lai iegūtu vienādus saucējus.
Vispirms pārbaudi: varbūt kāds no saucējiem ir pirmskaitlis. Ja ir, papildreizinātājus liec "krustiski" (skat. iepriekšējo teoriju).
 
Nākošā solī pārbaudi: varbūt lielākais saucējs kā reizinātāju satur mazāko saucēju.
Piemērs:
Piemēram, 512 un 46
 
Lielākais saucējs ir 12.
 
Viegli pamanīt, ka no saucēja 6 var iegūt 12, pareizinot visu daļu ar 2.
 
Paplašina ar 2 otro daļu  46(2=812.
 
Iegūtie saucēji ir vienādi 512un812.
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 138.lpp.