9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Daļu saucēju vienādošana
"Ja divu daļu saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi, tad to kopsaucējs (mazākais kopīgais dalāmais) ir abu saucēju reizinājums." 
 
Dažreiz saka, ka saucējus raksta krustiski
krusttt.png
Piemērs:
Noteikt kopsaucēju daļām 24 un 23
  
Noskaidro, vai saucēji 4 un 3 ir savstarpēji pirmskaitļi.
Skaitļa 3 dalītāji: 1; 3.
Skaitļa 4 dalītāji: 1; 2; 4.
Skaitļu 3 un 4 kopīgais dalītājs ir tikai skaitlis 1, tātad tie ir savstarpēji pirmskaitļi.

Daļa 24 jāpaplašina ar 3, bet 23 jāpaplašina ar 4
  
24(3=612   un  23(4=812, iegūto daļu saucēji ir vienādi (12)
  
Ievēro: ja abi saucēji ir pirmskaitļi, tad nav jāpārbauda kopīgie dalāmie. Šajā gadījumā abi saucēji vienmēr būs arī savstarpēji pirmskaitļi.
Atceries, pirmskaitļi ir: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29;...
Piemērs:
 Vienādo saucējus daļām 617 un 25.
 
17 un 5 katrs ir pirmskaitlis (dalās tikai ar sevi un 1), tātad tie ir arī savstarpēji pirmskaitļi.
 
Tātad katru daļu paplašina ar otras daļas saucēju:
617 jāpaplašina ar 5, bet 25 jāpaplašina ar 17
  
617(5=3085   un   25(17=3485, iegūto daļu saucēji ir vienādi (85).
  
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 139.lpp.