Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas un jaukti skaitļi VISC programmas 5. un 8. temats.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas pamatīpašība. Saīsināšana un paplašināšana Daļu saīsināšana, paplašināšana. Piemēri.
2. Daļu saīsināšana Lielākais kopīgais dalītājs. Saīsināšanas piemērs.
3. Nesaīsināmas daļas Daļas , ko nevar saīsināt, savstarpēji pirmskaitļi. Piemēri.
4. Daļveida izteiksmes saīsināšana (reizinājums) Saīsināšana, ja saucējā vai skaitītājā ir reizinājums.
5. Saucēju vienādošana, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi Vismaz viens saucējs ir pirmskaitlis vai abi ir savstarpēji pirmskaitļi.
6. Saucēju vienādošana, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju Kopsaucēja veidošana.
7. Saucēju vienādošanas grūtākais gadījums Kopsaucēja veidošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas paplašināšana ar noteiktu saucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots jaunais saucējs.
2. Nezināms paplašinātās daļas skaitītājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas paplašināšana, noteikt papildreizinātāju.
3. Daļas saīsināšana, ja dots saucējs 1. izziņas līmenis zema 2p. Zināms jaunais saucējs.
4. Daļas saīsināšana ar atbildēm 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu varianti.
5. Nezināms saīsinātās daļas saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saīsināšana.
6. Daļas saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. LKD noteikšana.
7. Daļas saīsināšana, parādot dalītāju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saīsina ar 2 - 5.
8. Nezināms paplašinātās daļas saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt paplašinātās daļas saucēju.
9. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu skaitītājā saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāparāda pieraksts, kā saīsina.
10. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu saucējā saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāparāda, kā saīsina.
11. Mazākais kopsaucējs, ja saucēji savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļu saucēji savstarpēji pirmskaitļi.
12. Daļu kopsaucējs, ja viens saucējs n reizes lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļu mazākā kopsaucēja noteikšana.
13. Kopsaucējs, ja katrs saucējs satur vienādu reizinātāju. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kopsaucējs līdz simtiem.
14. Kopsaucējs, ja katrs saucējs satur vienādu reizinātāju. Lieli skaitļi. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopsaucējs arī simtos.
15. Trīs daļu kopsaucējs. Saucēji savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucēji no 2 - 10.
16. Trīs daļu mazākais kopsaucējs. Ar atbildēm 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu varianti.
17. Trīs daļu kopsaucējs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Kopsaucējs līdz simtiem.
18. Saīsināšana un veselā iznešana. Nelieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dota neīsta daļa.
19. Saīsināšana un veselā iznešana. Lieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dota neīsta daļa. Jaunais saucējs ir dots.
20. Daļu salīdzināšana, atrodot kopsaucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Otrās daļas saucējs kā reizinātāju satur pirmās daļas saucēju.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu kopsaucējs Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Daļa no diennakts Citi vidēja 1p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Viena skaitļa attiecība pret otru skaitli. Laika mēri Citi vidēja 1p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Daļas noteikšana teksta uzdevumā Citi vidēja 1p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu paplašināšana 00:00:00 vidēja 6p.
2. Daļas saīsināšana 00:00:00 vidēja 10p.
3. Daļu kopsaucēja noteikšana 00:00:00 vidēja 9p.
4. Daļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 7p. Dažādi gadījumi: vienādi saucēji, vienādi skaitītāji, salīdzina ar veselo, vienādo saucējus.