Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Mazākais kopsaucējs, ja saucēji savstarpēji pirmskaitļi 1p.
2. Daļu kopsaucējs, ja viens saucējs n reizes lielāks 2p.
3. Kopsaucējs, ja katrs saucējs satur vienādu reizinātāju. Lieli skaitļi. 2p.
4. Trīs daļu kopsaucējs 4p.